Rejestracja wizyt:

+34 347 01 75

Przychodnia Weterynaryjna Cztery Łapy jest do Państwa dyspozycji w godzinach:

Dla Państwa wygody, aby skrócić czas oczekiwania na wizytę, sugerujemy rejestrowanie się na określone godziny. Rejestracji dokonujemy osobiście, telefonicznie w godzinach pracy przychodni lub poprzez terminarz internetowy dostępny na stronie głównej.

Napisz do nas

Uprzejmie informujemy, że przypadki nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, oraz pacjenci umówieni na konkretną godzinę będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 

Pacjenci niezarejestrowani będą przyjmowani w miarę możliwości pomiędzy umówionymi wizytami.

Personel przychodni zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przyjęć. 

Wizyty domowe

Przypominamy, że lekarz dyżurujący poza godzinami pracy nie przebywa na terenie zakładu. Do przychodni również musi dojechać i otworzyć dla Państwa zakład. Telefony odbiera, jeżeli tylko posiada możliwość dojechania w możliwie krótkim czasie do przychodni.