Miło Nam poinformować, że w naszym laboratorium możliwe jest oznaczenie poziomu progesteronu we krwi. Krew pobieramy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 16.00. Wynik badania dostępny jest po 30 minutach.

Oznaczenia wykonujemy nowym aparatem Vcheck firmy Vetexpert. Jakie możliwości daje oznaczenie:

Pomiar stężenia progesteronu rozpoczynamy około 3-4 dni od pojawienia się krwawego wypływu z pochwy.

Badanie powtarzamy co 2 dni aż do momentu, aż stężenie progesteronu wzrośnie ponad poziom bazalny (1 – 1,5 ng/ml). Następnie kontynuujemy pomiar codziennie. Do owulacji dochodzi około 48h od wystąpienia piku LH (w którym stężenie progesteronu wynosi 2 – 2,99 ng/ml). Komórki jajowe dojrzewają w ciągu około 48h od momentu owulacji. Jest to okres najwyższej płodności suki.

 

Zakres referencyjny:

<1.0 ng/ml Anestrus lub proestrus
1,0-1,99 ng/ml Okres przed wyrzutem LH
2,0-2,99 ng/ml Wyrzut LH
3,0-4,99 ng/ml Okres przedowulacyjny po wyrzucie LH
5,0-12,0 ng/ml Owulacja (osobniczo)
>12,0 ng/ml Diestrus*

* należy mieć na uwadze, że dojrzewanie oocytów ma miejsce około 48 godzin od momentu owulacji.
W zależności od dynamiki wzrostu dzieje się to przy stężeniu progesteronu w zakresie wartości 12-17 ng/ml.

Progesteron (P4) jest kluczowym hormonem w przebiegu ciąży, a u suk jego jedynym źródłem są ciałka żółte, zarówno ciążowe, jak i nieciążowe, co odróżnia ten gatunek od innych. Za pobudzanie ciałka żółtego do jego syntezy odpowiedzialny jest hormon luteinizujący oraz prostaglandyna E, wykazujące silną aktywność luteotropową. W drugiej połowie ciąży działanie takie wykazuje również prolaktyna. Stężenie progesteronu w ostatnim tygodniu ciąży utrzymuje się na poziomie 4–5 ng/ml, a jego nagły spadek do wartości podprogowych następuje w czasie 24–48 godzin przed rozpoczęciem akcji porodowej. Łożyskowa prostaglandyna F2α (PGF2α) indukuje proces luteolizy prowadzący do porodu, gwałtownie obniżając w efekcie stężenie progesteronu <1–2ng/ml, co ponownie uwrażliwia mięśnie macicy na oksytocynę. Zjawisko to nazywane jest przedporodowym zniesieniem bloku progesteronowego.