SZCZENIĘTA

Zdrowe szczenięta są chronione przez pierwsze tygodnie życia przeciwciałami, które otrzymały głównie z mlekiem matki. Jednak poziom odporności matczynej bardzo szybko opada. Twoje zwierzę bezwzględnie powinno być chronione przed chorobami, które są najbardziej powszechne, wysoce zakaźne i które wywołują poważne objawy, mogące być nierzadko przyczyną śmierci. Do takich chorób zakaźnych psów zalicza się przede wszystkim: nosówkę, parwowirozę, zakaźne zapalenie wątroby, zakaźne
zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) oraz wściekliznę. Wszystkie szczepienia tu wymienione, jak i inne, powinny być zalecane i wykonywane tylko przez lekarza weterynarii.
Około 6. tygodnia życia większość szczeniąt nie jest już chroniona i w tym wieku szczenię powinno zostać uodpornione przeciwko dwóm najgroźniejszym chorobom: nosówce i parwowirozie szczepionką specjalnie przeznaczoną dla szczeniąt. Po ukończeniu 8. tygodnia życia należy wykonać powtórnie szczepienie, stosując szczepionkę zawierającą również i inne antygeny. W 12. tygodniu wykonujemy ostatnie, trzecie szczepienie w cyklu szczepień szczeniąt. Uwaga! W trakcie przeprowadzania ww. cyklu szczepień niezbędna jest izolacja szczenięcia, tj. absolutny zakaz kontaktu z innymi psami, ich wydzielinami oraz wydalinami. Ostatnim szczepieniem wieku szczenięcego jest szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonywane 2 tygodnie po ostatnim, trzecim szczepieniu przeciwko pozostałym chorobom zakaźnym. Zaszczepienie szczenięcia przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie. Twój pies będzie wymagał szczepień do końca życia. Immunizację na wyżej wymienione choroby u psa dorosłego powtarzamy co roku.
Należy również nadmienić o obowiązkowym corocznym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniom tym powinien zostać objęty każdy pies powyżej 3 miesiąca życia.

KOCIĘTA

Zazwyczaj odporność, którą kocię otrzymało od matki utrzymuje się do 9. tygodnia życia. Najczęściej stosowany schemat szczepień rozpoczyna się właśnie w tym czasie: pierwsze szczepienie w 9. tygodniu życia i drugie 3–4 tygodnie później. Zaszczepienie kociaka przeciwko chorobom zakaźnym nie gwarantuje odporności na całe życie, od tego czasu Twój kot wymagał będzie szczepień do końca życia. Lekarz weterynarii będzie w stanie dostosować właściwy schemat szczepień profilaktycznych do indywidualnych potrzeb Twojego kota.
Twoje zwierzę bezwzględnie powinno być chronione przed tymi chorobami, które są najbardziej powszechne, wysoce zakaźne i które wywołują poważne objawy, mogące być nierzadko przyczyną śmierci. Do takich chorób zakaźnych kotów zalicza się przede wszystkim: panleukopenię, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirozę, a ponadto zakażenie Chlamydophila, białaczkę kotów oraz wściekliznę. Wszystkie szczepienia tu wymienione, jak i inne, powinny być zalecane i wykonywane tylko przez lekarza weterynarii. Lekarz ustala indywidualny program szczepień, dokonując oceny ryzyka, opartego o analizę takich czynników, jak: warunki, w których się urodziło i wychowywało kocię, środowisko, w którym przebywa, jak również jego styl życia.

Lekarz weterynarii Joanna Wypych