Do naszej przychodni często zgłaszają się właściciele, którzy chcą „dopuścić” swoją suczkę . Często pojawiają się przy tym problemy, szczególnie gdy hodowca przemierza wiele kilometrów do potencjalnego partnera dla swej suni.
Aby zrozumieć ten problem musimy nieco bliżej poznać cykl płciowy suczki.
Suczki należą do zwierząt sezonowo monoestralnych, przeciętny okres między cieczkami wynosi 6-7 mcy. Cykl rujowy możemy podzielić na 4 fazy: proestrus, oestrus, dioestrus, anoestrus.
Proestrus- faza przedrujowa, trwa zwykle od 3-17 dni, średnio 9. Cechuje ją krwisty wypływ, w tym okresie suczki są atrakcyjne dla samców jednak nie dają się pokryć.
Oestrus- trwa od 3-21 dni, średnio 9. Cechuje go gotowość suczki do pokrycia, a najlepszym na to momentem jest owulacja, która pojawia się ok. 2-4 dnia rui i trwa 24 godziny.
Dioestrus- 9-17 tygodni, w tym okresie suczka może się dać jeszcze pokryć.
Anestrus- faza spokoju płciowego, jego długość jest zmienna, dlatego okresy między cieczkami podlegają wahaniom.
Gdy wiemy już który moment jest najlepszy na pokrycie jak zwiększyć szanse na zapłodnienie?
Wielu hodowców ustala optymalny termin krycia na podstawie własnego doświadczenia (obserwacja zachowania psa i suki, obserwacja przebiegu cieczki, itd.). W przypadku kiedy suka przechodzi tak zwane „ciche ruje”, występują u niej zaburzenia hormonalne, okres rui właściwej jest bardzo krótki bądź wcześniejsze krycia zakończyły się niepowodzeniem, nie jest możliwe samodzielne ustalenie odpowiedniego czasu.
Najlepszym wyjściem w celu określenia tego prawidłowego terminu jest opieranie się na wynikach co najmniej dwóch różnych badań :ocenę cytologiczną wymazów pochwowych oraz ocenę stężenia progesteronu we krwi obwodowej.
Dodając do tego wykonanie przez lekarza waginoskopii oraz prowadzenie przez właściciela obserwacji suczki mamy znacznie większe szanse na sukces i ciąże.
Na czym polegają te badania?
Cytologia
Badanie cytologiczne polega na pobraniu wymazu z dróg rodnych i na ocenie morfologicznej komórek pobranych z pochwy. Komórki są charakterystyczne dla każdej z faz cyklu rujowego. Oceniając je ilościowo lekarz zaleca kolejne kontrolne badania i ustala kiedy należy pobrać krew aby zbadać poziom progesteronu. Jest to badanie bardzo mało inwazyjne, możliwe do wykonania niemalże w każdej lecznicy
Testy hormonalne
Najczęściej wykonuje się pomiar progesteronu w surowicy krwi. Progesteron to hormon steroidowy wytwarzany przez dojrzałe pęcherzyki jajnikowe oraz ciałka żółte. W momencie owulacji poziom progesteronu jest znacznie podniesiony i osiąga max. stężenie we krwi ok. 20 dni po zakończeniu rui, po czym spada, by między 60, a 70 dniem osiągnąć wartości podstawowe.
Kiedy zacząć badanie?
Pierwsza wizyta to ok. 3-5 dzień cieczki. Przeprowadzamy wtedy badanie ginekologiczne oraz wykonujemy cytologię. Na jej podstawie ustalamy dalsze wizyty.